Lofprijs

en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart (Efeze 5:19)

Gert & Rebekka Versluis zijn echte “worshippers”. Dat houdt in dat zij er van houden om dagelijks samen in Gods Woord te lezen en studeren en dit ook uit te dragen door Jezus lief te hebben middels anderen te dienen. Eén van de bedieningen die God hen heeft gegeven, is het maken en schrijven van liederen die de Here verhogen en broeders en zusters op basis van Kolossenzen 3: 16 en Efeziërs 5: 19 te onderwijzen, vermanen en bemoedigen. Zij zijn beiden ervaren in het leiden van de lofprijs tijdens kerkdiensten, lofprijsavonden, etc.

Op verschillende manieren kunnen zij u en/of uw gemeente bedienen met muziek. Voor de diensten en activiteiten van de Stichting Want… wordt op voorhand geen vergoeding gevraagd. Wel zou er graag een vrijwillig offer worden opgehaald, zodat de onkosten kunnen worden gedekt en het werk van de stichting kan worden gecontinueerd.

Bekijk de mogelijkheden, luister wat opnames en bel voor meer info tijdens kantooruren naar 0183 514 800. Mailen kan naar: info@stichtingwant.nl.

Berean Drive media

www.bereandrive.com