Onderwijs

Bijbelgetrouw onderwijs is essentieel om in onze wandel met God de Zoon, geleid door God de Heilige Geest dichter bij God de Vader te komen. Het is de Heilige Geest die ons in alle dingen onderwijst. In de diensten van Moriel MInistries Nederland, geven wij onderwijs op het gebied van apologie, eschatologie, onderscheiding en evolutieleer. Daarnaast bevelen wij ook het onderwijs aan van een aantal Bijbelgetrouwe leraren.

Hier vindt u al de lessen per leraar:

Over de aanbevolen leraren

Wanneer het gaat om Bijbels onderwijs, zijn wij erg voorzichtig en zorgvuldig met aanbevelingen van leraren. Tevens willen we erop wijzen dat er op “niet heilsbepalende” onderwerpen, misschien verschillen van meningen kunnen zijn.

Echter, wij weten zeker dat de onderwijzers/predikanten die wij aanbevelen en waarvan wij hun onderwijs op deze site delen, overeenstemmen met de stichting Want… op de onderstaande dogma’s.

Dogma's
  • Jezus is God de Zoon en deel van de Drie-enige God; Vader, Zoon, Geest
  • De Bijbel is het door Gods Geest geïnspireerde Woord en is universeel, soeverein, absoluut, volledig en daardoor doctrinair onbetwistbaar.
  • Alleen door het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha, kunnen we verzoening krijgen met God de Vader, doordat Jezus in onze plaats is gestorven om onze zonden.
  • We geloven dat alle gaven van de Geest nog steeds aan de gemeente worden toebedeeld door Gods Geest zoals Hij dat zelf wil doen tot aan Jezus’ wederkomst. Echter, we vinden het zorgelijk dat het grootste gedeelte van hedendaagse manifestaties, die men wil toebedelen aan Gods Geest, puur vleselijk zijn en dus niets te maken hebben met het ware Evangelie en derhalve leiden tot misleiding. We geloven dat dit een karakteristiek “teken der tijd” is van het leven in de laatste dagen.
  • Ofschoon ook een Joodse gelovige Jezus Christus moet aanvaarden om gered te worden als individu, heeft God een profetisch plan met Israël als natie, onderdeel van Zijn heilsplan voor deze verloren wereld.
  • Wij geloven in de doop van de gelovige als een gevolg van een bewuste keuze om Jezus te volgen.