Selecteer een pagina

Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

5 sep 2020 | Eschatologie, James Jacob Prasch, Onderscheiding, Onderwijs | 0 Reacties

Nu met Nederlandse ondertiteling. Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover? Jacob herinnert ons aan de noodzaak om de Bijbel goed te interpreteren door de tekst, context en co-tekst van het Woord van God te analyseren en het Woord op de juiste manier te verdelen. Oftewel, een les in Bijbeluitleg c.q. exegese met een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet.

Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit.

Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z’n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer “Er staat ook geschreven…” (Deut. 6:16).

Verkondig het gehele Woord, het gehele raadsbesluit van God. Laat niets er van over. De redding van velen hangt er van af. Vertel het gehele evangelie, dan kan de hoorder zelf ermee doen wat die wil. Er rust dan geen bloed aan je handen omdat je alles verteld hebt en geen delen hebt weggelaten.

Het gehele Woord geeft redding en leven door Hem, het Woord zelf te geloven. Geloof is een geschenk, ontvang het en blijf het vasthouden. Verblijf in Hem (Joh. 15). In en door Zijn genade worden we meer zoals Jezus, onze voorloper (Heb. 6:20). Hij geeft genade aan de nederige en weerstaat de hoogmoedige (Jak. 4:6). Werk uit je redding door wat Hij in je wil doet, uit te werken in genade, door geloof (Fil. 2:12,13).

Enkele punten uitgelicht

  1. Jezus is het vleesgeworden woord, was aan het begin bij God en is God; zie Johannes 1. De Bijbel is het Woord afgedrukt. En Jezus is de eeuwige Logos.
  2. Manna in het Hebreeuws betekend “wat is het?”. De boodschap van Manna wijst naar het Woord; zie Deuteronomium 8:3. Daar leven we van. Laat niets liggen. In het Hebreeuws betekent het letterlijk laat niets van het Woord liggen.
  3. Houdt u van Jezus, dan houdt u van het Woord, de Bijbel. Veel kerken laten dat liggen en richten zich vooral op ervaringstheologie en verheffen dat boven het leren kennen van het Woord. Welke Jezus hebben zij dan lief?
  4. In de tekst uit Handelingen 20, en op andere plaatsen wordt er over “de Joden” gesproken. Over het algemeen worden daarmee de niet in Jezus Christus gelovende Joden bedoeld.
  5. In Handelingen 20 heeft Paulus het over zowel bekering als geloof in Jezus Christus. Waak u dan voor boodschappen die bijvoorbeeld bekering weglaten. Wij hebben tevens een verantwoordelijkheid om het Evangelie te verkondigen wanneer dat kan. Paulus zegt dat en verwijst in zijn woorden te Han. 20:26-27 ook naar Ezechiël.

0 reacties

Een reactie versturen

Evenementen

april 2024
mei 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden