Selecteer een pagina

Wat leert Mattheüs 24? – 1e Moriel Holland conferentie sessie 1 van dag 2

6 feb 2020 | Eschatologie, Evenementen, James Jacob Prasch, Onderwijs | 0 Reacties

Op 10, 11 en 12 mei 2019, sprak James Jacob Prasch voor het eerst in Nederland. Dit is de eerste sessie van de tweede dag. Jacob begint met het bespreken van Mattheüs 24, wat een uitbreiding is van Mattheüs 10, en een toelichting op hoe er aan welke (eerste) doelgroep geschreven werd. Mattheüs schrijft op thematische wijze met de Joden als lezers op het oog op. Lukas is chronologisch geschreven met de Grieken en Romeinen voor ogen. En Johannes benadert de leer van bijvoorbeeld de eindtijd weer heel anders. Daarin zit het verweven met verwijzingen er naar. Zoals in Johannes 5:43 (HSV): “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.” Jezus verwijst naar zowel de komende valse Christussen zoals Bar Kokhba (132-136 CE) waarin vele Joden geloofden als de komende anti-Christ. En in Johannes 16:20-23 (HSV): “20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.” Deze vergelijking met barensweeën komt in de rede over de laatste dagen van Mattheüs 24 en 25 niet voor, maar wel in bijvoorbeeld Romeinen 8:22 (HSV): “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.”

Voor vragen en/of aanmerkingen kunt u mailen naar info@moriel.nl
Voor meer informatie over Moriel Ministries Nederland bezoekt u onze site: https://moriel.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Evenementen

april 2024
mei 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden